Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mutazarrır Nedir? Mutazarrır Hakkında Kısaca Bilgi

Mutazarrır Terimi Hakkında Bilgiler

MutazarrırHukuk Terimi Olarak Mutazarrır:
zarar gören kimse

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam et

  box İdame: Devam ettirme; sürdürme devam et

  box Mülkiyet hakkı: Kişiye, kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yarar devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Mütakabil: Tekâbül eyleyen, karşı karşıya gelen, karşılıklı durum arzeden. devam et

  box İpotekli Borç Senedi: Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin devam et

  box Hâdis: meydana gelen; çıkan; yeni çıkan devam et

  box Hükmen Tutuklu (Hüküm Özlü): Hakkında ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararı verdiği ve tutukluluk halinin devamına hükmettiği kişinin hukuki durumu. devam et