Eğitim Sitesi

Murassa Nedir? Murassa Hakkında Kısaca Bilgi

Murassa Terimi Hakkında Bilgiler

MurassaArkeoloji Terimi Olarak Murassa:
Kıymetli taşlarla bezenmiş.

 

MurassaEdebiyat Terimi Olarak Murassa:
Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca denk, karşılıklarıyla vezin ve kafiye bakımından birlik olması. Örnek:

Şâh melekût arş-pâye
Mâh-ı ceberût perş-sâye

Şeyh Gâlib

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Kyma Reversa (Lesbos Kymatıonu): Üstteki dışbükey bölümü çıkıntı yapan dalgalı bir korniş. Çoğunlukla kalp biçimli yaprak motifleriyle süslenmiştir. devam et

  box Kalem İşi: Yapıların genellikle iç yüzeylerinin bezenmesinde kullanılan bir süsleme türü. Boya, taş, ahşap yüzeyler üzerine fırça ile boyanan renkli nakışlar. devam et

  box Kontur: Çevre çizgisi. Figürleri ya da motifleri çevreleyen çizgi. devam et

  box Gerusia: Sparta'da otuz kişiden oluşan yaşlılar danışma meclisine verilen ad. devam et

  box Dorlar: Yunanistan'ın kuzeybatısından gelen Yunan kabilesine verilen ad. M.Ö. XII. yüzyılda Güney Yunanistan'ın büyük bir bölümünü istila etmişlerdir. En ünl devam et

  box Karyatid: Sütun işlevi gören genç kız heykeli. devam et

  box Pteron: Kanadın Hellencesi. Hellen tapınağının her hangi bir yanındaki sütün sırası. devam et

  box Şapel: 1- Tek mekanlı küçük kilise. 2- Büyük bir kilise ya da katedralde bir kutsal kişiye adanmış dua mekanı. devam et