Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Muhzır Nedir? Muhzır Hakkında Kısaca Bilgi

Muhzır Terimi Hakkında Bilgiler

MuhzırTarih Terimi Olarak Muhzır:
Mahkemelerde, ilgililerin duruşmada bulunmalarını sağlayan görevli.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Zebur: Tanrı tarafından Davut peygambere gönderildiğine inanılan kutsal kitap. devam et

  box Tengri: Göktürkler'de Tanrı. Gök tanrısı. devam et

  box Gamalı Haç: Kimi eski uygarlıkların ve dinlerin (Hitit, Hindu, Budist), genel olarak güneşin simgesi olarak kullandıkları,çağımızda da Nazizm'in simgesi olan, uçl devam et

  box Eşkinci: 1- Osmanlı İmparatorluğu'nda savaşa katılan eyalet askerlerine verilen addır. 2- II. Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı'ndan ayrılarak batılı yöntem devam et

  box İsis: Eski Mısır'ın en önemli tanrıçalarından biridir. Ölüm tanrısı Osiris'in karısı, gökyüzü tanrısı Horus'un annesidir. Toprak ve bereket tanrıçasıdır. devam et

  box Cizvit: 1-Hristiyanlıkta XVI. yüzyılda ortaya çıkmış, "İsa Derneği"de denilen bir tarikattır. 2-Reform hareketlerinden sonra Katolik mezhebini korumak ve y devam et

  box İçtihad (Öğreti): Uygulanacak kuralın yasada ya da örf ve adet hukukunda açıkça ve hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde bulunmadığı durumlarda yargıcı devam et

  box Mehter: Mehterhane nin kısaltılmışı. Askerî bando. Mehter takımında görevli kimse. devam et