Eğitim Sitesi

Müddeaaleyh Nedir? Müddeaaleyh Hakkında Kısaca Bilgi

Müddeaaleyh Terimi Hakkında Bilgiler

MüddeaaleyhHukuk Terimi Olarak Müddeaaleyh:
davalı; hakkında dava açılan kişi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mübâdele: bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme; değiş-tokuş; değişim devam et

  box Celb-i menafi: Fayda sağlamak devam et

  box Poliçe: Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri. devam et

  box Mütemâyil: eğilimli; taraflı görünen devam et

  box Telâhuk: birbirine katılma; yarışma; hakların yarışması devam et

  box Davanın Kabulü: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam et

  box Orta malları: Yollar, köprüler, camiler gibi herkesin kullanabileceği kamu malları. devam et

  box Sorgu: 1- Şüpheli veya sanığın hâkimce ifadesinin alınması ve soru sorulması. 2- Sanığın araştırma konusu olayla ilgili olarak yargıç karşısındaki beyanı, devam et