Eğitim Sitesi

Momentumun korunumu Nedir? Momentumun korunumu Hakkında Kısaca Bilgi

Momentumun korunumu Terimi Hakkında Bilgiler

Momentumun korunumuFizik Terimi Olarak Momentumun korunumu:
Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Plazma: Bir maddenin, atom çekirdeklerinin elektron adlı parçacıklardan ayrı durduğu (iyonize olduğu) halidir. devam et

  box Kütlenin korunumu: Kapalı bir sistem içinde toplam kütle kimyasal olaylar olsa dahi değişmez devam et

  box Elektrik Akımı: Elektronların negatif(-) kutuptan pozitif(+) kutba doğru olan hareketi. devam et

  box Gaz: Maddenin, atomlarının birbirinden uzak durduğu ve içinde bulunduğu hacmi doldurmaya çalıştığı halidir. Belirli bir şekli veya hacmi olmayan maddelerdi devam et

  box Göreliliğin genel teorisi: Yerçekimi konusunu içine alan görelilik teorisi. devam et

  box Yer çekim kütlesi: Bir parçacığın diğer parçacıklar arasında onların kütlesel çekim kuvvetlerinden etkilenmesi. devam et

  box Sekonder: İkincil. devam et

  box Nükleon: Proton veya nötronlardan her biri. devam et