Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Medar Nedir? Medar Hakkında Kısaca Bilgi

Medar Terimi Hakkında Bilgiler

MedarHukuk Terimi Olarak Medar:
dayanak; yardım; elverişli

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mülâhaza: düşünce; görüş devam et

  box Muadil: denk; eşit devam et

  box İstihbarat: Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınıflandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuç. devam et

  box İcraya Vermek: Alacağın borçludan alınabilmesi için icraya başvurmak. devam et

  box Fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı. Hukuksal işl devam et

  box Muhayyerlik: bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak devam et

  box Vâki: Vuku bulan, olan, olmuş. devam et

  box Tağyir: başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme devam et