Eğitim Sitesi

Meclis-İ Ali-İ Tanzimat Nedir? Meclis-İ Ali-İ Tanzimat Hakkında Kısaca Bilgi

Meclis-İ Ali-İ Tanzimat Terimi Hakkında Bilgiler

Meclis-İ Ali-İ TanzimatTarih Terimi Olarak Meclis-İ Ali-İ Tanzimat:
1854-1861 yıllarında Osmanlı Devleti'nde Tanzimat yasalarını, tüzüklerini ve ıslahat uygulamalarını hazırlamakla görevli kuruldur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Garp: Batı devam et

  box Şifayap: Tedavi sonrası iyileşme. devam et

  box Cahiliyye Devri: İslamiyet'in ortaya çıkışından önceki zamanlara İslamcı çevrelerin verdiği addır. devam et

  box Arazi-İ Emiriyye (Beylik Toprak): Osmanlı Devleti'nde aslı Beyt-ül Mala (devlet hazinesi) ait olan, tasarruf (kullanım) hakkı kişilere verilen tarla, çayır, yaylak, kışlak, koru vb. öz devam et

  box Çita: Rumeli Türkleri hakkında kullanılan bir deyim. devam et

  box Müselles: 1- Üçlü ittifak. 2- Üç bölümden oluşan. devam et

  box Ağa Kapısı: Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire. devam et

  box Aksakal: Köyün, mahallenin, bir topluluğun İhtiyar Heyeti'nden olan kimse. Sözü dinlenen, tecrübeli, yaşlı kişi. devam et