Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Manizm Nedir? Manizm Hakkında Kısaca Bilgi

Manizm Terimi Hakkında Bilgiler

ManizmFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Manizm:
Doğaüstü ve gizli güçlerin bazı insanlarda bulunduğuna inanılan din anlayışıdır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Filoloji: Dil bilimi. devam et

  box Teokrasi: 1- Tanrı'nın tek yönetici, mutlak bir kudret sahibi biricik varlık olduğu, iktidarın Tanrı'dan geldiği ve bu iktidar ya da gücün, yalnızca Tanrı'nın y devam et

  box Analitik felsefe: Felsefeye bilimlerin dilini analiz etmek işlevi yükler. Böylece felsefe, düşünsel bir etkinlik alanı olmaktan çıkarılır, yalnızca dil analizleri yapan devam et

  box Zihin(İntellekt): Anlama ve bilgi edinme,düşünme gücü. Anlık. Duyu ve istençten ayrı olarak düşünülen bilme yetisi, akıl yürütme, yargılama ve anlama gücü. devam et

  box Oluş: Bir varlığın meydana gelme ve gelişme süreci. devam et

  box Sezgi: Hiçbir araç gerektirmeden doğrudan doğruya bilgi elde etme yetisi. devam et

  box Önsezi: Temellendirilemeyen duygu. Bilinmeyenin, gelecekle ilgili olanın önceden duyulması, doğru gibi sayılması. devam et

  box Devasa: Dev gibi, çok büyük. devam et