Eğitim Sitesi

Manizm Nedir? Manizm Hakkında Kısaca Bilgi

Manizm Terimi Hakkında Bilgiler

ManizmFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Manizm:
Doğaüstü ve gizli güçlerin bazı insanlarda bulunduğuna inanılan din anlayışıdır.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Arz-Talep Yasası: Piyasada bir malın değerinin, malın piyasada az bulunup çok istenmesine bağlı olarak artacağını, tersi bir durumda ise düşeceğini savunan anlayış. devam et

  box Kuram: Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar bütünü. devam et

  box Sistem: Belirli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün. Kendi içine kapalı, düzenli, bir ilkeye göre düzenlenmiş düşünceler bütünü. devam et

  box Sentez: Bir çokluğu birlik içinde toplama, birleştirme. Çeşitli ögeleri bir araya getirme, bir bütün içinde birleştirme. devam et

  box Mensup: Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili. devam et

  box Egoizm: Bencillik. Benci ahlak anlayışı. devam et

  box Sermaye: 1- Önceki üretim faaliyetleri sonucunda elde edilmiş ve tüketim amacıyla kullanılmayıp başka malların elde edilmesi için kullanılan değerler. Anapara. devam et

  box Ebeveyn: Anne ve baba. devam et