Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mahlas Beyti Nedir? Mahlas Beyti Hakkında Kısaca Bilgi

Mahlas Beyti Terimi Hakkında Bilgiler

Mahlas BeytiEdebiyat Terimi Olarak Mahlas Beyti:
Şairin mahlas olarak seçtiği adın geçtiği beyte denir.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Geriye Dönüş Yöntemi: Bir eserde olayların zaman sırasını bozarak geçmiş bir zamana ya da olaya dönme yolu. devam et

  box Teşbih-i Beliğ: Benzetmenin, yalnızca temel ögeleriyle yapılan söz sanatı, yalın benzetme. devam et

  box Natüralizm: 1897'de Fransa'da ortaya çıkan, gözlemle birlikte bilimsel deneyi de uygulayan edebiyat akımı. devam et

  box Ezgi: Belli bir kurala göre oluşturulan ses dizesi, beste. devam et

  box Müsebba: Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşan nazım biçimi. devam et

  box Mersiye: İslam edebiyatlarında bir kişinin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak; onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla, ölüyü över n devam et

  box Parodi: Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özelliklerini koruyarak onu yeni bir özle işleten yapıt. devam et

  box Argo: Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı, jargon. devam et