Eğitim Sitesi

Lapilli Nedir? Lapilli Hakkında Kısaca Bilgi

Lapilli Terimi Hakkında Bilgiler

LapilliCoğrafya Terimi Olarak Lapilli:
Volkanizma esnasında volkan bacasından çıkan küçük taş parçaları.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Vadi Tabanı: Akarsu yatağı kenarlarında, alüvyonlarla kaplı, geniş ya da dar düzlükler. devam et

  box Eksen: Dünya' nın yada başka bir gök cisminin merkezinden geçen ve bir ucundan öbürüne uzanan hayali çizgi devam et

  box Çevre Kalite Standardı: Bir çevrede bir kirletici için izin verilebilir en yüksek düzey ya da çevrenin bazı vasıfları için kabul edilebilir en düşük düzey. devam et

  box Toktağan Kar: Yıl boyunca erimeden kalan kar. devam et

  box Kerpiç: Duvar örmekte kullanılan balçık ve saman karışımı pişmemiş tuğla. devam et

  box Jeolojik: Yer bilimsel. Jeoloji ile ilgili olan. devam et

  box Selinti: Yamaçlara düşen yağmur damlalarının birleşmesinden doğmuş saçak saçak, yaygın akan sular. devam et

  box Rafineri: Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis devam et