Eğitim Sitesi

Kuşatma Nedir? Kuşatma Hakkında Kısaca Bilgi

Kuşatma Terimi Hakkında Bilgiler

KuşatmaTarih Terimi Olarak Kuşatma:
Sarmak, muhasara etmek, çevresini kontrol altına almak.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Miralay: Albay devam et

  box Arkeoloji (Kazı Bilim): Tarih öncesinden ve İlkçağ'dan kalma eserleri bulup ortaya çıkaran onları, sanatsal ve tarihsel olarak inceleyen, tasnifleyen tarihe yardımcı bilimle devam et

  box İmtiyaz (Ayrıcalık-Kapitülasyon): Bazı kişilere, topluluklara ya da devletlere, muhatapları tarafından başkalarına verilmiş olanlardan farklı olarak verilen, iki tarafın da devam et

  box İncil: İsa Peygamber'e indirilen, "Yeni Ahit" olarak da bilinen, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı azizler tarafından ayrı ayrı derlenip devam et

  box İmece: Daha çok kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini görmesi ve herkesin benzer işlerinin sırayla devam et

  box Mecusilik (Zerdüştlük): Zerdüşt dini inananlar. Ateşe tapan insanlardır. Timsah ve İnek gibi hayvanları kutsal sayarlar. Su ve toprağa saygı duyarlar. Bu nedenle ölülerini devam et

  box Hat: Güzel yazı yazma sanatı. devam et

  box Gedik: Esnafa, zanaatlarını uygulayabilmeleri için verilen izin ya da ayrıcalık belgesi. devam et