Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kuponlu İhraçlar Nedir? Kuponlu İhraçlar Hakkında Kısaca Bilgi

Kuponlu İhraçlar Terimi Hakkında Bilgiler

Kuponlu İhraçlarEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Kuponlu İhraçlar:
Bir menkul kıymetin dönemsel olarak faiz ödemesini ifade eder. Örneğin, 100.000 TL nominal değerli, 3 ayda bir % 15 kupon faizi ödemeli 1 yıl vadeli bir menkul kıymetin, yatırımcısına 3 ayda bir 15.000 TL lik faiz (kupon) ödemesi yapılması, 1 yıl sonunda ise anaparasının, 100.000 TL'nin ödenmesi söz konusudur.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Fiyat Saptama: Genellikle tek bir piyasaya egemen olan birkaç büyük şirketin piyasa disiplininden kurtulmak amacıyla mal ya da hizmetlerin fiyatını üzerinde anlaştık devam et

  box Tasarruf: Gelirin, tüketime harcanmayıp biriktirilen kısmı. devam et

  box Değer Kazanma: Bir para biriminin fiyatındaki artıştır. devam et

  box Teminat Mektubu: Bankaların, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi gibi kon devam et

  box Dönemsel Faiz: Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder. devam et

  box Kupon: Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsiz sermaye artırımına katılma hakları) kullanımını teminen hisse senetleri devam et

  box Bakiye Transfer Ücreti: Bir bakiye veya borcun diğer bir sağlayıcıya aktarılma ücreti. devam et

  box Zarar Emri: Piyasa fiyatının üzerinde alım, altında satım yapmak için kullanılır. devam et