Eğitim Sitesi

Kubbeli Bazilika Nedir? Kubbeli Bazilika Hakkında Kısaca Bilgi

Kubbeli Bazilika Terimi Hakkında Bilgiler

Kubbeli BazilikaArkeoloji Terimi Olarak Kubbeli Bazilika:
Bazilika ile merkezi planlı tipin birleşmesinden meydana gelen yapı türü.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Tympanon (Tympanum): Alınlığın üçgen duvarı. Alınlık yüzeyi. devam et

  box Realizm: Romantisizme tepki olarak doğmuş, görünen gerçekliği olduğu gibi tuvale aktarmayı amaçlayan sanat akımı. devam et

  box Antiokhia: Büyük Menderes nehri kıyısında Aydın ili, Karacasu ilçesi, Başaran Köyü yakınlarında Hellenistik Dönemde Seleukos Krallığınca kurulmuş olan antik kent devam et

  box En'am: En'am suresi ile diğer Kur'an surelerinin bir kısmını içeren kitaba verilen ad. En-am-ı şerif de denilir. devam et

  box Manicilik: M.S. III. yüzyılda, İranlı din reformcusu Mani tarafından kurulan dine verilen ad. Zerdüştçülükteki ikincilliği daha da ileri götürerek, bütün maddi v devam et

  box Polemoslar: Laodikeia'da Roma Dönemi'nde zengin ve soylu sülale. devam et

  box Deistler: XVII. ve XVIII. yüzyılda formel din kurallarını reddeden ve Tanrı'nın varlığının doğadan yola çıkılarak kanıtlanabileceğini savunan bir grup düşünüre devam et

  box Klaros: Sparta'da dünyaya gelen her yurttaşa işlenmek üzere verilen toprak parçası. devam et