Eğitim Sitesi

Koreografi Nedir? Koreografi Hakkında Kısaca Bilgi

Koreografi Terimi Hakkında Bilgiler

KoreografiMüzik-Dans Terimi Olarak Koreografi:
Bir dansı oluşturan adım, figür, hareket ve anlatımların bütünü.

 

  Benzer Müzik-Dans Terimleri:

  box Sonat: 1- Büyük yapıda olan genellikle piyano, keman, viyolonsel gibi solo çalgılara ya da piyano eşlikli yaylı veya üflemeli çalgılardan birine yazılan bir devam et

  box Piu (İt.): Çok. devam et

  box Register: Orgda çeşitli ses karakterleri. Bunlar çeşitli sayıda olurlar. Büyük orglarda sayıları çoktur. Içerdikleri ses karakterlerinin farklı adları vardır. devam et

  box Porte (Dizek): Seslerin nota şekilleri ile, üzerine yazıldığı beş yatay paralel çizgiden ve dört aralıktan oluşan şekle porte veya dizek denir. Notalar portedeki çiz devam et

  box Egzersiz: Alıştırma. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim. devam et

  box Dizisellik: Seriyellik. 12 tondaki ses yüksekliklerinin süre, gerilim ve ses rengi gibi diğer öğeler üstünde uygulanması. Serialism (İng.). devam et

  box Upright piano (İng.): Konsol piyano. Duvar piyanosu. devam et

  box Lamento (İt.): Ağıt. devam et