Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Komünizm (Ortakçılık) Nedir? Komünizm (Ortakçılık) Hakkında Kısaca Bilgi

Komünizm (Ortakçılık) Terimi Hakkında Bilgiler

Komünizm (Ortakçılık)Tarih Terimi Olarak Komünizm (Ortakçılık):
Özel mülkiyetin olmadığı, bütün malların, üretim araçlarının topluma ait bulunduğu, bunları devlet aracılığıyla herkesin ortaklaşa kullandığı toplum düzenidir. Böyle bir sistem düşüncesinden ilk önce Platon'un "Devlet" adlı yapıtında sözedilmiştir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Siyasetname: İdareci ve hükümdarlara devlet yönetimiyle ilgili öğütler vermek için yazılan kitaplar. devam et

  box Ruzname: Osmanlı Dönemi'nde devlet dairelerinde günlük gelir ve giderlerin ya da günlük olayların yazıldığı defter. devam et

  box Meclis-İ Vala: Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye'nin kısa adıdır. 1837 yılında kurulmuştur. Halk ile hükümet arasındaki davalara bakardı. 1861 yılında yetkileri art devam et

  box İbka: Bir yıl için tayinleri yapılan memurlardan, bu süre bitmeden, hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir yıl içinde yerlerinde kalmalarını sağlayan izin. devam et

  box Hümanist: Hümanizme inanan. devam et

  box Tahsil: Para alma, toplama işi. devam et

  box Himaye (Koruma): 1- Bir devletin hukuksal varlığını korumak koşuluyla bir başka devletin denetimi altına girmesidir. 2- Koruma, koruyuculuk. devam et

  box Tecvit: Kuran'ı belli kurallara göre, doğru bir biçimde okumayı öğreten bilim. devam et