Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kılıç Kuşanma Nedir? Kılıç Kuşanma Hakkında Kısaca Bilgi

Kılıç Kuşanma Terimi Hakkında Bilgiler

Kılıç KuşanmaTarih Terimi Olarak Kılıç Kuşanma:
Tahta yeni çıkan Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki Eyüp Sultan türbesine giderek dinî törenle kılıçlarını almaları, kuşanmaları.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Tanzim: Sıraya koyma, sıralama. devam et

  box Bakır Çağı: Tunç Çağı'ndan önce, Cilalı Taş Devri'nden sonra taş ve toprağın yanı sıra alet ve avadanlık yapımında bakırın da kullanıldığı dönemdir. devam et

  box Beylikçi: Divan-ı Hümayun subayının unvanı. devam et

  box Sefer: Harbe gidiş. Yolculuk, seyahat. Savaş durumu. (Hazarda ve seferde: Barışta ve savaşta) devam et

  box Varidat: Gelirler. (Varidatçı: Maliye Nazırlığı'nda devletin gelir işlerini yürüten memur) devam et

  box Ana Kara: Yer yüzünde beş büyük kara parçasından her biri. devam et

  box Müneccim: 1- Yıldızların durumlarından ve hareketlerinden anlam çıkararak falcılık yapan kimselere denir. 2- Yıldızlar (Astronomi) ilmiyle uğraşan ve ondan g devam et

  box Bostancı: 1- Osmanlı Devleti'nde sarayda görev yapan koruyuculardır. Doğrudan padişaha bağlıdır. 2- Saraylarla kasırların bekçiliğini yapan, zabıta işleriyl devam et