Eğitim Sitesi

Kılıç Kuşanma Nedir? Kılıç Kuşanma Hakkında Kısaca Bilgi

Kılıç Kuşanma Terimi Hakkında Bilgiler

Kılıç KuşanmaTarih Terimi Olarak Kılıç Kuşanma:
Tahta yeni çıkan Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki Eyüp Sultan türbesine giderek dinî törenle kılıçlarını almaları, kuşanmaları.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Mukaddes Emanetler: Hz. Peygamberden ve yakınlarından (Sahabe'den) kalan şahsî eşya ve hatıralar. devam et

  box Ararat: Ağrı Dağı'nın diğer adı. devam et

  box Gılgamış: Tarihin ilkyazılı destanıdır. Gılgamış, eski Asur ve Babil destanlarında adı geçen bir kahramandır. Üçte ikisi tanrı ve üçte biri insan olarak anlat devam et

  box Rezidans: Elçilerin ve benzeri yüksek devlet görevlilerinin oturmalarına ayrılmış konut. devam et

  box Babıâli: 1- XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı hükümetine ve bürokrasisine verilen isim. 2- Büyük kapı. Osmanlılarda Sadrazamlık (Başbakanlık), Reis-ül Kütta devam et

  box Süreklilik: Kesintisiz süren, devamlı devam et

  box Asil: Soylu. devam et

  box Hümâyun: Padişahlarla ilgili şeyler için Kullanılır. Kutlu, mutlu, anlamına gelir. devam et