Eğitim Sitesi

Kıla-yı Erbaa Nedir? Kıla-yı Erbaa Hakkında Kısaca Bilgi

Kıla-yı Erbaa Terimi Hakkında Bilgiler

Kıla-yı ErbaaTarih Terimi Olarak Kıla-yı Erbaa:
Dört kale. Eskiden İstanbul'daki Anadolu kavağı ve Rumeli-kavağı ile Yûşa ve Telli Tabya hakkında kullanılırdı. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde birbirine yakın dört kale için de aynı deyim kullanılmıştır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Nakib-ül Eşraf: Hz. Peygamber sülâlesinden olanların işlerine bakmakla görevli memur (Onların neseplerini, doğum ve ölümlerini kaydeder, âdi sanata girmelerine, fena devam et

  box Meclis-İ Mebusan: Osmanlı Devleti'nde yasama görevini yürüten ve iki meclisten oluşan parlamentodur. Bu parla-mentonun varlığı Osmanlı Devlet yapısına meşruti devam et

  box Apa Tarkan: Bir unvan. Büyük, yüce, yüksek. devam et

  box Yakın Çağ: 1789 Fransız İhtilali ile başlayıp, günümüze kadar sürer. devam et

  box Asır: Yüzyıl. devam et

  box Türkçülük: Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, Turancılığın tersine 'vatan' kavramı buğün üstünde yaşanılan sınırlarla çevrili toprakları kabul eden düşünc devam et

  box Destan: Bir kahramanlığı, bir zaferi manzum şekilde anlatan eser, kahramanlık hikâyesi. devam et

  box Çıkma: Edirne, Galata ve İbrahim Paşa Saraylarındaki acemi oğlanların derecelerine göre kapı kulu süvari bölükleriyle sarayın dış hizmetlerine ya da devlet h devam et