Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kaya Mezarı Nedir? Kaya Mezarı Hakkında Kısaca Bilgi

Kaya Mezarı Terimi Hakkında Bilgiler

Kaya MezarıArkeoloji Terimi Olarak Kaya Mezarı:
Bir yamaçta kayaya oyulmuş bir oda ya da odalardan oluşan, çoğu kez bezemeli bir fasada sahip mezar tipi.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Scotia: İon sütun altlığında kullanılan içbükey profil. devam et

  box Yüzey Araştırması: Arkeolojik veri toplamanın temel yöntemlerinden birisidir. Yüzey araştırmasında geniş bölgeler taranabilir. Yüzey araştırması, bir grup arkeologun, se devam et

  box Granülasyon: Toplu iğne başı büyüklüğündeki madeni tanelerin ısıtılarak yan yana yapıştırılmasıyla oluşturulan bir bezeme türüdür. devam et

  box Proskenion: Bir tiyatroda sahne yapısının cavea'ya doğru ileriye taştığı bölüm. Klasik Dönem sonrasında sahne işlevi görmüştür. devam et

  box Tabhane: Misafirhane. Dini yapıların bir bölümü olup, özellikle gezici dervişlerin misafir edildiği oda. devam et

  box Trigylph: Dor düzeninde metoplar arasında yer alan üçlü dikey unsur. devam et

  box Ekklesia: Siyasal haklara sahip yurttaşlar tarafından kurulan Halk Meclisi'ne verilen ad. Bu meclis, devlet görevlilerini seçer, yasa çıkartır, savaş, barış ve devam et

  box Foederati (Gentili): Roma İmparatorluğu sınırları içine yerleştirildikten sonra orduya kabul edilen paralı barbar askerlere verilen ad. devam et