Eğitim Sitesi

Kavasbaşı Nedir? Kavasbaşı Hakkında Kısaca Bilgi

Kavasbaşı Terimi Hakkında Bilgiler

KavasbaşıOsmanlıca Terimi Olarak Kavasbaşı:
Vezirleri korumakla görevli kavasların başı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alay Meclisi: Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya koyma yetkisi olan meclisin adıydı. Bu meclis, miralayın reisliğinde, taburların devam et

  box Ak Akça: Eskiden gümüş para hakkında halk tarafından kullanılan bir tabirdi. Gümüş akça beyaz olduğu için bu tabir meydana çıkmıştı. Sonraları terim haline gel devam et

  box İptidai: İlkel, ilkokul devam et

  box Şahi: Büyük top. devam et

  box Hidiv: Osmanlı Devletine bağlı Mısır'ın yöneticilerine verilen unvan. devam et

  box Veziri azam: Sadrazam, günümüz başbakanı. devam et

  box Atîk: Eski devam et

  box Alay Kanunu: Alay-ı hümayunlarda, seferlerde, hükümdar huzurunda yapılan resmi geçitlerde, hükümetçe tespit edilmiş olan diğer merasim ve alaylarda, vezirler, ulem devam et