Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kavasbaşı Nedir? Kavasbaşı Hakkında Kısaca Bilgi

Kavasbaşı Terimi Hakkında Bilgiler

KavasbaşıOsmanlıca Terimi Olarak Kavasbaşı:
Vezirleri korumakla görevli kavasların başı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box İstihkam: Düşmana karşı savunmak için teş ve topraktan siper. devam et

  box Düyun: Borçlar. devam et

  box Alaylı: Eskiden mektep mezunu olmayan, askerlikten yetişen zabitler hakkında kullanılan bir tabirdi. Mecazen, mektep görmeyip bir kalemde usta-çırak ilişkisiy devam et

  box Serasker: 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından s devam et

  box Derbentçi: Sınırda bulunan kaleleri, yolları koruyan görevli, Hristiyan olanlarına da Martolos denirdi. devam et

  box Harbiye Nezareti: Osmanlılarda milli savunmanın kara kısmı ile uğraşan nezaret. devam et

  box Alay Çavuşu: İki anlama gelmekteydi. Birincisi, hükümdarların bir yere gidişinde, geçit merasimlerinde önden gidip yol açanlara verilen isimdi. Bunlara "divan çavu devam et

  box Mevlevihane: Mevlevilik tarikatına bağlı olanların, tarikat kurallarına göre toplandıkları ve içinde özel odaları ve tören yerleri bulunan bina. devam et