Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Katlı Oranlar Kanunu Nedir? Katlı Oranlar Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Katlı Oranlar Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Katlı Oranlar KanunuKimya Terimi Olarak Katlı Oranlar Kanunu:
İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, birinin sabit tutulan miktarına karşılık diğerinin değişken miktarları arasında küçük ve tamsayılarla ifade edilen bir oran vardır.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Henry sabiti: Henry kanunundaki kH sabiti. devam et

  box Bazik Oksit: Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir. devam et

  box Asit Baz Titrasyonu: Derişimi bilinmeyen bir asit veya bazın derişimini, derişimi belli olan diğer asit ve bazla tayin etme işlemine asit baz titrasyonu denir. devam et

  box İndigo: Sentetik boyar madde. devam et

  box Gay-Lassac Yasası: Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. devam et

  box Oksi asit: Yapısında oksijen bulunduran asitler. devam et

  box Molal kaynama noktası yükselmesi sabiti: Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı. devam et

  box Absorplama: Bir cismin bir yüzeye bağlanması. devam et