Eğitim Sitesi

Kanatlı Rumî Nedir? Kanatlı Rumî Hakkında Kısaca Bilgi

Kanatlı Rumî Terimi Hakkında Bilgiler

Kanatlı RumîYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kanatlı Rumî:
Rumî motifinin iki kola ayrılarak çizilmiş şeklidir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Makatta' Yazı: Kesme yazı ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Erkam-ı Divâniye (Siyakat): Bir yazı çeşididir. Irak'ta Abbasîler zamanında icad edilmiş, Selçuklular zamanında Anadolu'ya girmiştir. devam et

  box Tasdik: İcazetname'ye, talebenin hocasından başka hocaların koyduğu kayıt. devam et

  box Vakfe Gülü: Ayetlerin söz başlarına veya sonlarına konan ve nokta görevi yapan tezhipli çiçeklere verilen addır. devam et

  box Milka: Lika ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Hazire: Etrafında duvar veya çit bulunan ağıl, mezarlık. devam et

  box Tuğ: Tuğranın üst tarafındaki elif harfi şeklindeki çizgilerin adıdır. Bunlar bazen elif, bazen lam, yahut sin harfinin çizgisi olurlar. Elif veya elif- devam et

  box Sencide Rumî: Ölçülü iki taraflı çizilen Rumî çeşidi anlamında Farsça bir terimdir. Sanki iki Rumî sırt kısmında birleştirilmiş gibidir. devam et