Eğitim Sitesi

Kanatlı Rumî Nedir? Kanatlı Rumî Hakkında Kısaca Bilgi

Kanatlı Rumî Terimi Hakkında Bilgiler

Kanatlı RumîYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kanatlı Rumî:
Rumî motifinin iki kola ayrılarak çizilmiş şeklidir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Türk Tezhibi: Şarkta İslâm sanatında Müslüman olan her millet birbirinden almış, bu meyanda Selçuk ve Osmanlı Türkleri de mahallî ve ince zevklerini katarak kendile devam et

  box Ta'lik Hat (Talik Hat): 9. Hicrî asırda şarkta icat olunmuş bir yazı şeklidir. Türkler bunda da ileri giderek kolaylıkla ayrılabilen bir Türk ta'lîki üslûbunu tasarlamışlardı devam et

  box Çaharkuşe (Çâr Kuşe - Çehar Kuşe): Harap olmuş kitap kapaklarının dört köşesine geçirilen meşin eklere verilen ad. devam et

  box Tuğ: Tuğranın üst tarafındaki elif harfi şeklindeki çizgilerin adıdır. Bunlar bazen elif, bazen lam, yahut sin harfinin çizgisi olurlar. Elif veya elif- devam et

  box Kürk: Yazı yazılırken elin nemi kâğıda geçmesin diye el altına konulan kürk parçası. devam et

  box Zemin Fırçası: Zeminin büyük ve küçüklüğüne göre kalınlıkları değişir. devam et

  box Dakik: Buğday değirmende öğütülürken havaya karışan ve değirmenin duvarlarına çok ince zerreler hâlinde yapışan un. Bir çeşit ahar yapımında nişasta yerine k devam et

  box Garva: Kesildiği halde henüz düzeltilmemiş kalem. devam et