Eğitim Sitesi

Kamu Sağlığı Nedir? Kamu Sağlığı Hakkında Kısaca Bilgi

Kamu Sağlığı Terimi Hakkında Bilgiler

Kamu SağlığıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kamu Sağlığı:
Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Personel: Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü. devam et

  box Geçici Tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla, tapu kütüğüne yapılan tescil. devam et

  box Norm Kadro: Belirli kurallara göre işgücü gerekleri belirlendikten sonra bu gereklere uygun personelin seçimi, yerleştirilmesi, teşvik edilmesi, değerlendirilmesi devam et

  box Bütçe Fazlası: Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını aşan kısmı. devam et

  box Tapu Haritası: Parsellerin geometrik şekillerini gösterir, belirli ölçekte çizilmiş haritaya tapu haritası denir. Kadastro paftası da denmektedir. İmar, kamulaştırma devam et

  box Tüketim Toplumu: Bir işe yarasın yaramasın, bir ihtiyacı karşılasın karşılamasın, üretimin asıl olarak satmak ve kâr etmek için yapıldığı, üretimde niteliğin ve rasyon devam et

  box Re'sen: Doğrudan, kendiliğinden; herhangi bir talebe gerek olmaksızın. devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et