Eğitim Sitesi

Kalem Sırçası Nedir? Kalem Sırçası Hakkında Kısaca Bilgi

Kalem Sırçası Terimi Hakkında Bilgiler

Kalem SırçasıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kalem Sırçası:
Kamış kalemlerin üzerindeki parlak mine. Kalem açıldıktan sonra hemen mürekkebe batırılacak olursa bu parlak tabaka mürekkebi almaz. Bunu gidermek için, içine kül konmuş bezi bu tabakaya sürmek lâzımdır.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Binukat: Ebced hesabında noktasız harf; harflerin noktalarım koymadan yazılan yazı. devam et

  box Malizme: Eskiden, 20 sayfadan ibaret cüz yerine kullanılan bir terimdir. devam et

  box Sedefkâri Yazı: Bazı levhalarda görülen, sedef kakma suretiyle yazılan yazı. devam et

  box En'am (Enam): En'am süresiyle, diğer meşhur Kur'an-ı Kerim surelerini ihtiva eden mecmuaya verilen ad. En'am-ı Şerif de denir. Bunlar güzel bir yazı ile yazdırılıp, devam et

  box Sancak Mushafı: Sancak başlarına takılan küçük Mushaf'lara verilen ad. devam et

  box Sırt: Ciltte alt ve üst kapağı bağlayan kısım. Dip de denir. Klâsik ciltlerde sırt yuvarlak değil, düzdür. Yazı ya da bezeme yoktur. devam et

  box Gümüşsüyü: Minyatürlerde akarsular gümüş suyu ile boyanmıştır. Gümüş, jelâtin suyu içinde eritilir, kâğıt üzerine sürülür. Mührelenince su gibi parlar. Yalnız gü devam et

  box Esma-i Hüsna: Allah'ın en güzel ve şerefli doksan dokuz ismine verilen isimdir. devam et