Eğitim Sitesi

Kafkasya Nedir? Kafkasya Hakkında Kısaca Bilgi

Kafkasya Terimi Hakkında Bilgiler

KafkasyaTarih Terimi Olarak Kafkasya:
Karadeniz ile Hazar Denizi arasında kalan dağlık, etnik açıdan karmaşık bir bölgedir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Çift: Osmanlı Devleti'nde bir toprak alan ölçüsüdür. Bir çift öküzle sürülebilen, işlenebilen toprak genişliğidir. Bu genişlik 60 ile 150 dekar devam et

  box Fetva: 1-İslam hukukuyla ilgili bir konunun, bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislamca ya da müftüce verilen hükümdür. 2 devam et

  box Ares: Eski Yunan'da savaş tanrısıdır.Sembolü miğfer ve mızraktır. devam et

  box Aristokrat: Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimi. devam et

  box Mihrace: Eskiden Hindistan'da racadan daha büyük hükümdara verilen sandır. devam et

  box Tekfur: Bizans İmparatorluğu'nda valilerle Anadolu'daki ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad. devam et

  box Dersaadet: İstanbul'a verilen adlardan biri. devam et

  box Hristiyanlık: Hristiyanlığın kurucusu Nasıralı İsa'nın (Hristos, Cristian) adını verdiği dindir. Hristiyanlık bütün insanların kardeşliğine dayanan evrensel bir devam et