Eğitim Sitesi

İttihâz Nedir? İttihâz Hakkında Kısaca Bilgi

İttihâz Terimi Hakkında Bilgiler

İttihâzHukuk Terimi Olarak İttihâz:
Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Canîb-i beytülmal: hazine tarafı devam et

  box Hilkat: yaratılma; yaratılış; tabiat devam et

  box Tevzi: dağıtma devam et

  box Ürün Kirası: Kiracıya kiralanan şeyi hem kullanma hem de onun semerelerini toplama hakkı veren kira türü. devam et

  box İpotekli Borç Senedi: Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin devam et

  box Lâfz (lafız): söz devam et

  box Gemi Adamı: Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler. devam et

  box Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143) devam et