Eğitim Sitesi

İşyeri Nedir? İşyeri Hakkında Kısaca Bilgi

İşyeri Terimi Hakkında Bilgiler

İşyeriHukuk Terimi Olarak İşyeri:
İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İktiza: Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verile devam et

  box İstihkak: Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma devam et

  box Bilâtefrik: tefrik etmeksizin; ayırmaksızın devam et

  box Cürmü meşhut: suçüstü; göz önünde işlenen suç devam et

  box Veto: Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma. Reddetme devam et

  box Muvakkat: geçici; süreksiz devam et

  box İrae: Tayin etme; gösterme devam et

  box Takdir Yetkisi: Kanunun belirlediği durumlarda hakime tanınan değerlendirme serbestliği ; takdir hakkı. devam et