Eğitim Sitesi

İslamcılık (Pan-İslamizm) Nedir? İslamcılık (Pan-İslamizm) Hakkında Kısaca Bilgi

İslamcılık (Pan-İslamizm) Terimi Hakkında Bilgiler

İslamcılık (Pan-İslamizm)Tarih Terimi Olarak İslamcılık (Pan-İslamizm):
Bütün Müslümanları tek yönetim (Halifelik) altında toplama amacı güden köktenci siyasal düşünüştür.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Bağa Bahriye: Bir unvan. Küçük rütbe. devam et

  box Yeni Osmanlılar: Sultan Abdülaziz devrinde Meşrutiyet'e geçilmesi için çalışan ve bunun için kurulmuş olan cemiyetin adı. Bunlara "Genç Osmanlılar" da denirdi. devam et

  box İhtisap: 1- Hesap sorma. 2- İhtisap dairesinin aldığı vergi. 3- Osmanlıda yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra şehirlerin güvenliğini sağlamak amac devam et

  box Mükellef: Yükümlü. devam et

  box Ayrıcalık: Diğerlerinden üstün tutulma durumu. devam et

  box İstila: Bir yeri ele geçirme. Bir ülkeyi zor kullanarak alma. devam et

  box Mahzı Safa: Mutluluk sebebi. devam et

  box Maliye Nezareti: Başdefterdarlıkta, diğer defterdarlıkların birleştirilerek 1838'de oluşturulan bu günkü Maliye Bakanlığı'nın eski adıdır. Bu kurumun başına getiril devam et