Eğitim Sitesi

İmlâ Nedir? İmlâ Hakkında Kısaca Bilgi

İmlâ Terimi Hakkında Bilgiler

İmlâHukuk Terimi Olarak İmlâ:
Doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi

 

İmlaTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak İmla:
Yazım.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Adüvv: Düşman, hasım devam et

  box Makable teşmil: bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi devam et

  box Temettü: kâr; kazanç payı; yarar devam et

  box Tahdidî: Sınırlayıcı, tüketici. devam et

  box İflas: Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum. Borçların ödenem devam et

  box Adem-i ifâ: Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek devam et

  box Devletleştirmek: Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak. devam et

  box İştirâ: Alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında de devam et