Eğitim Sitesi

İmlâ Nedir? İmlâ Hakkında Kısaca Bilgi

İmlâ Terimi Hakkında Bilgiler

İmlâHukuk Terimi Olarak İmlâ:
Doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi

 

İmlaTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak İmla:
Yazım.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Külfet: sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet devam et

  box Senedât: senetler devam et

  box Manda: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmi devam et

  box İtiraz: Yapılan bir hukuki işleme veya verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi. Karşı çıkış; takışma; karşı koyma. devam et

  box İltizam: Kendi için gerekli sayma; gerektirme devam et

  box Taahhüdü İhlal: Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi. devam et

  box Men: yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme devam et

  box Tacir: ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir. devam et