Eğitim Sitesi

İlmi içtihatler Nedir? İlmi içtihatler Hakkında Kısaca Bilgi

İlmi içtihatler Terimi Hakkında Bilgiler

İlmi içtihatlerHukuk Terimi Olarak İlmi içtihatler:
Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Neseben: soyla ilgili; soy bakımından devam et

  box Gayr-i mümkün: olanaksız; imkansız devam et

  box Rehin: Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı leh devam et

  box Özel hukuk: Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. devam et

  box Der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava devam et

  box Muvafık: uygun; yerinde devam et

  box Grev: 1- İşçilerin bir iş yerinde veya iş kolunda hiç çalışmamak, faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla toplu olarak devam et

  box Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakk devam et