Eğitim Sitesi

İ'lâmât Nedir? İ'lâmât Hakkında Kısaca Bilgi

İ'lâmât Terimi Hakkında Bilgiler

İ'lâmâtHukuk Terimi Olarak İ'lâmât:
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İnfisâh: Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; dağılma; kendiliğinden ortadan kalkma devam et

  box Adâd: Adetler; sayılar devam et

  box İstihkak davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava devam et

  box Tahdidî: Sınırlayıcı, tüketici. devam et

  box Dilemma: Müşkül durum,ikilem devam et

  box Fâhiş: aşırı; ağır; çok fazla devam et

  box Haksız Fiil: Hukuk düzeninin izin vermediği, hoş görmediği, zarar verici eylemlerdir. devam et

  box Der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava devam et