Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İ'lâmât Nedir? İ'lâmât Hakkında Kısaca Bilgi

İ'lâmât Terimi Hakkında Bilgiler

İ'lâmâtHukuk Terimi Olarak İ'lâmât:
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakk devam et

  box İcmâl: Kısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Bilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. devam et

  box Becâ: yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz devam et

  box Sened-i hâkanî: tapu senedi devam et

  box Fevkinde: üstünde; aşan devam et

  box İnfazın Ertelenmesi: Belirli mahkûmiyetlerin infazının, geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileriye tehiri. devam et