Eğitim Sitesi

İçgüdüsel Davranış Nedir? İçgüdüsel Davranış Hakkında Kısaca Bilgi

İçgüdüsel Davranış Terimi Hakkında Bilgiler

İçgüdüsel DavranışFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İçgüdüsel Davranış:
Uyarıcıların tetiklediği öğrenilmemiş davranış örüntüsü; bunlar çok karmaşık da olabilir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Çekirdek Aile: Anne, baba ve çocuklarla sınırlı olan aile. devam et

  box Entelektüel: Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver. Fikir sorunlarıyla ilgili. devam et

  box Analog: Analog sinyaller yoluyla çalışan ve dijital elektroniklere göre daha maliyetli cihaz. devam et

  box Reform: Düzeltme. devam et

  box Kültür Emperyalizmi: Güçlü ülkelerin güçsüz ülkeleri kültür açısından etkileyip kültürü bir tür siyasal propaganda ve sömürü aracı gibi kullanması durumu. devam et

  box Fenomen: 1- En genel anlamı içinde, bizi çevreleyen dünyada duyular aracılığıyla algıladığımız herhangi bir nesne; algının nesnesi, algılanan şey, gözlemlenebi devam et

  box Aşkın(Transandantal): 1- Genel olarak, en yüksek, en üstün, en yüce olan, en yüksek niteliklere sahip bulunan varlık; deneyimde verilenin ötesinde olan, deneyi aşan gerçekl devam et

  box Doğal Gözlem: İncelenen olayların kendi doğal ortamında, müdahalede bulunulmaksızın gözlemlenmesidir. devam et