Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İçgüdüsel Davranış Nedir? İçgüdüsel Davranış Hakkında Kısaca Bilgi

İçgüdüsel Davranış Terimi Hakkında Bilgiler

İçgüdüsel DavranışFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İçgüdüsel Davranış:
Uyarıcıların tetiklediği öğrenilmemiş davranış örüntüsü; bunlar çok karmaşık da olabilir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Rol Çatışması: Statülerin gerektirdiği bazı rollerin birbirini zorlaştırması durumu. devam et

  box Kategorik imperatif: Koşulsuz buyruk. Hiçbir koşula bağlı olmayan; bir eylemi başka herhangi bir amaçla bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorunlu olarak bu devam et

  box Toplumsal Olay: İnsanlar arası ilişkilerden doğan, bir defada olup biten yeri ve zamanı belli toplumsal oluşumlara toplumsal olay denir. Örneğin, Ahmet ile Ayşe'nin e devam et

  box Etik (Ahlak Felsefesi): İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Ahlaksallığın ne olduğu üzerinde durur, özünü ve temellerini araştırır, insanın eylem devam et

  box Hedonizm: İnsanın haz duyduğu şeylerle mutlu olabileceğini savunur. Haz duyulan şeyler öznel olduğundan evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez. Bu görüş, il devam et

  box Devalüasyon: 1-Bir devletin ulusal parasının yabancı paralar ve altın karşısında değerinin düşürülmesidir. Yüksek enflasyon yaşayan devletlerin dış borçlarının art devam et

  box Güçler Ayrılığı İlkesi: Demokrasilerde, kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacı ile yasam, yürütme, yargı güçleri ayrı organlarca kullanılır. Demokrasilerde devam et

  box Belirlenimcilik(Determinizm): Zorunsuzluk ve hür iradeyi kabul etmeyip,fizik,ruhi ve ahlaki bütün olayları birtakım zaruri sebepler zincirinin zaruretle tayin ettiğini iddia eden t devam et