Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hıyar Nedir? Hıyar Hakkında Kısaca Bilgi

Hıyar Terimi Hakkında Bilgiler

HıyarHukuk Terimi Olarak Hıyar:
Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtisas: Uzmanlık, uzmanlaşma. devam et

  box Zapta Karşı Garanti: Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin aynı veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesi. devam et

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et

  box Mahlûl: hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan devam et

  box Muntazır: bekleyen; gözetleyen devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et

  box Vekâlet: Vekillikte bulunma, birisini temsil etme. Başkası nâm ve hesabına bir sözleşmeyle temsil eden kimse. Bakanlık, nâzırlık, icra organında görev alan ve devam et

  box Yed'i istirdat: mal üzerindeki yitirlmiş egemenliği, tasarruf gücünü geri almak, yeniden ele geçirmek devam et