Eğitim Sitesi

Hassa Nedir? Hassa Hakkında Kısaca Bilgi

Hassa Terimi Hakkında Bilgiler

HassaOsmanlıca Terimi Olarak Hassa:
Hükümdara ait.

 

HassaTarih Terimi Olarak Hassa:
1-Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu Devletinde merkezde bulunan, savaşlarda ele geçirilen küçük yaşlardaki kölelerin eğitilmesiyle oluşturulan, düzenli, maaşlı ve yaya olan ordudur.

2- Padişahlara ve saraylara özgü hizmetler hakkında bir deyim.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Alay Göstermek: Eskiden geçit resmine verilen isimdi. Bu resmi geçitler önemli Avrupa sefirleri için de yapılırdı. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanı devam et

  box Ahz-u kabz: Her iki sözcük, almak anlamına gelir. devam et

  box Asabe-i nesebiyye: Kan ve soy yoluyla akraba devam et

  box Silahtar: Padişah ve vezir gibi devlet ileri gelenlerinin silahlarını koruyan ve bakım ve onarımını yapan görevli. devam et

  box Ağa Çırağı: Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocağa yazdırılanlar hakkında kullanılan bir tabirdi. Ocak nizamları bozul devam et

  box Çerakçı: Kandilleri ve mumları yakıp söndürmekle görevli kişi. devam et

  box Mültezim: Devlete ait bir yerin gelirini açık arttırma ile üzerine alan kimse. devam et

  box Serdar-ı Ekrem: Orduya başkumandanlık ettiği zaman sadrazama verilen unvan. devam et