Eğitim Sitesi

Harbiye Nezareti Nedir? Harbiye Nezareti Hakkında Kısaca Bilgi

Harbiye Nezareti Terimi Hakkında Bilgiler

Harbiye NezaretiOsmanlıca Terimi Olarak Harbiye Nezareti:
Osmanlılarda milli savunmanın kara kısmı ile uğraşan nezaret.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Serdarıekrem: Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare eden sadrazama verilen ünvan. devam et

  box Birun: Topkapı Sarayının Enderun dışında kalan bölümü. devam et

  box Hat: Güzel yazı yazma sanatı. devam et

  box Lala: Osmanlı şehzadelerinin eğitim ve öğretiminden sorumlu görevli. devam et

  box Ağalık Hakkı: Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları içindeki arazi sahiplerinden birinin ölümüyle mahlül olan arazisini, hakedec devam et

  box Ümera: Beyler, amirler, üstsubaylar gibi emir verme yetkisine sahip olanlar. devam et

  box Darülfünun: Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite. devam et

  box Su nezareti: İlk defa Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan ve su işlerinden sorumlu olan idare. Önceleri padişaha bağlı iken sonradan şehremaneti bünyesinde bi devam et