Eğitim Sitesi

Harbiye Nezaret Nedir? Harbiye Nezaret Hakkında Kısaca Bilgi

Harbiye Nezaret Terimi Hakkında Bilgiler

Harbiye Nezaretİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Harbiye Nezaret:
Osmanlı Devleti'nde Millî Savunma Bakanlığı.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Mütekâmil: Olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin. devam et

  box Lider: Önder, şef, başkan. devam et

  box Misilleme: (Kötü bir hareketi) dengi ile karşılama, aynı şekilde karşılık verme. devam et

  box Monarşi: Miras yoluyla iktidarı elinde bulunduran kişi ve ona bağlı kimselerce devletin yönetildiği rejim. devam et

  box İpotek: Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması. devam et

  box Levha: Bir yere asılmak için yazılmış yazı. devam et

  box Darbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devi devam et

  box Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli şehirlerinde, işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerdir. Kurulduğu her şehird devam et