Eğitim Sitesi

Hakkak Nedir? Hakkak Hakkında Kısaca Bilgi

Hakkak Terimi Hakkında Bilgiler

HakkakYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Hakkak:
Mühür ve resim kazıyan, oyan sanatkâr. Ağaç, taş, maden üzerine resim yapan, yazı yazan kişi.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Zernişan: İrili ufaklı altın noktalarla süslenmiş kâğıtlara verilen ad. Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in anlattığına göre kalbur üzerine altın varak konularak devam et

  box Muhakkak: Sülüs yazının yatık ve uzun çizgileri olan çeşidine verilen ad. Nadiren murakka ve kıtalar yazılmış, besmele dışında fazla kullanılmamıştır. Sülüs devam et

  box Garip: Yazmalarda sayfa sırasını belirtmek amacıyla, bir sonraki sayfanın ilk harf veya kelimesi, bir önceki sayfanın alt köşesine yazılmıştır. Bu yazıya aya devam et

  box Dendanlı Rumî: Sade Rumî sınır çzgisinin iç kısmında münhani örneklerle süslenmiş rumi örneğidir. devam et

  box Yıldız: Hatip ebrusunun bir türüdür. devam et

  box Nakş Ber-âb: Ebru teknesinde kalıcı olmayan desenlerdir. devam et

  box İhcamsız: Hat veya tezhipte harfi ya da motifi bir kaç hareketle, duraklayarak yazmak. devam et

  box Mülemma Şemse: Motifin hem zemini, hem de kendisi altın yaldızla işlenerek yapılmış şemse. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğünde "Renkli ş devam et