Eğitim Sitesi

Haczetmek Nedir? Haczetmek Hakkında Kısaca Bilgi

Haczetmek Terimi Hakkında Bilgiler

HaczetmekHukuk Terimi Olarak Haczetmek:
Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık veya malına icra dairesi el koymak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kazai Rüşt: 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması devam et

  box Müncezib: Beriye çekilen, cezbedilen. devam et

  box Yargı Çevresi: Bir mahkemenin yargılama yetkisinin sınırlarını belirleyen coğrafi, resmi alan, kaza dairesi. devam et

  box Bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri. devam et

  box Ârif: Anlayışlı, sezgili devam et

  box Sened-i hâkanî: tapu senedi devam et

  box Kazaî tefsir: yargısal yorum devam et

  box Kârine: ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması; aksi isbatlanana kadar kabul edilen. devam et