Eğitim Sitesi

Haczetmek Nedir? Haczetmek Hakkında Kısaca Bilgi

Haczetmek Terimi Hakkında Bilgiler

HaczetmekHukuk Terimi Olarak Haczetmek:
Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık veya malına icra dairesi el koymak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müstedi: Dilekçe veren, istida eden kimse devam et

  box Skar: Yara izi, kesi, iyileşmiş yara. devam et

  box Yasama Organı: Yasa yapma yetkisine sahip organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. devam et

  box Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Zabıtname: tutanak devam et

  box Tevlit etmek: doğurmak devam et

  box Vekalet Sözleşmesi: Vekilin, vekalet verene ait bir işin yönetimi veya bir hizmetin görülmesi konusunda vekalet veren ile yaptığı sözleşmedir. devam et