Eğitim Sitesi

Gazlı Bez Nedir? Gazlı Bez Hakkında Kısaca Bilgi

Gazlı Bez Terimi Hakkında Bilgiler

Gazlı BezTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Gazlı Bez:
İnce ve seyrek olarak dokunmuş, çeşitli boyut ve biçimlerde hazırlanmış hijyenik tıbbi malzeme.

 

  Benzer Trafik ve İlk Yardım Terimleri:

  box Mülk: Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz mallar. devam et

  box Kronik: Bir hastalığın uzun süre devam etmesi durumu, müzmin. devam et

  box Karayolu Dışı Park Yeri: Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir. devam et

  box Konvansiyon: Anlaşma devam et

  box Sakatlık: Sakat olma durumu, malullük, maluliyet. devam et

  box Yatay İşaretlemeler: Trafiğin düzenlenmesi, bazı yasaklama ve kısıtlamaların belirtilmesi ve yolu kullananlara rehberlik etmesi amacıyla yol üzerine çizilen oklar, yazı ve devam et

  box İshal: Olağandan daha çok, daha sık, sulu dışkı çıkarma. devam et

  box İhbar: Bildirme, bildirim, haber verme. devam et