Eğitim Sitesi

Gayr-i müsavat Nedir? Gayr-i müsavat Hakkında Kısaca Bilgi

Gayr-i müsavat Terimi Hakkında Bilgiler

Gayr-i müsavatHukuk Terimi Olarak Gayr-i müsavat:
Eşitsizlik

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Men etmek: engellemek; yasaklamak devam et

  box Nidâ: çağırma; bağırma; ünlem devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et

  box iflas Anlaşması: Batık durumunda alacaklıların, borçlu ile alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, konkordato. devam et

  box Taşınmaz: Ev, tarla vb. taşınamayan (mülk), gayrimenkul devam et

  box Tarafeyn: İki taraf. devam et

  box Teâmül: örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış. devam et

  box Milk: kudret; tasarruf; mülk devam et