Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü

terimler Interlaced:Bir nevi CCD çeşididir ki daha sonraları "Progressive Scan" CCD ler çıkmıştır. devam

terimler Interpolated Resolution:Optik çözünürlüğün gerek kamera içerisinde kullanılan bir yazılım ile gerekse de bilgisayar ortamı devam

terimler Interpolation / Interpolasyon:Yazılım aracılığıyla bir resim çözünürlüğünün ya da bir resim dosya büyüklüğünün gerçek halinden m devam

terimler IR (IrDA):Infrared yani kızıl ötesinin kısaltılmasıdır. Gözükmeyen bir ışık sinyali ile bir dijital verinin devam

terimler IR Ayarı:Hemen hemen tüm fotoğraf makinelerinin odaklama bilezikleri üzerinde kırmızı renkle işaretlenmiş o devam

terimler ISO:1- Filmlerin duyarlılığı ile ilgili standartları belirleyen International Standarts Organization'ı devam

terimler ISO Değeri:Zamanında fotoğraf filmi için kullanılan şimdi ise algılayıcılarda karşımıza çıkan ISO kavramı, ış devam

terimler ISO/ASA:1- Filmlerin ışığa karşı duyarlılıklarını belirleyen standart ölçü sistemi. Değer büyüdükçe filmin devam

terimler Işığa duyarlı elektriksel hücre:Işıkölçerlerde ve algılayıcılarda kullanılan ve üzerine ışık düştüğünde bundan etkilenen bir hücre devam

terimler Işık:Elektromanyetik tayfta 4000-7000 birim dalga boyuna sahip olan ve görülebilir nitelikte yayılan en devam

terimler Işık aynası:Fotoğrafçılıkta ışığı yansıtmak için ışık kaynağının önüne konulan nesne. devam

terimler Işık gözü (photocell):Üzerine ışık düştüğünde bunu elektrik erkesine çeviren aygıt, fotosel. devam

terimler Işık Kaynağı:Işık yayarak konunun aydınlatılmasında kullanılan araçların genel adı. Örneğin güneş, tungsten lam devam

terimler Işık Ölçer:Günümüzde hemen tüm fotoğraf makinelerinin ışıkölçeri bulunmaktadır. Işıkölçer, doğru diyafram açı devam

terimler Işık Siperliği:1- Metal ya da kauçuktan yapılan ve istenmeyen ışıkların objektif yüzeyine düşmesini önleyen, obje devam

terimler Işık Toplayıcı:Dağınık ışık huzmelerini toplayarak yoğunlaştıran optik sistem; ışık toplayıcıları hem aydınlatma devam

terimler Işık Yumuşatıcı:Işığı yayan ya da yumuşatan her türlü malzemeye verilen genel ad. Işık yumuşatıcısı ışık kaynağına devam

terimler Işıkla boyamak:Örtücü perdeyi açık tutup ışığı çevrede gezdirerek yapılan işlem. (painting with light) devam

terimler Işıklılık:Bir merceğin geçirebileceği en çok ışık niceliği. devam

terimler Işıkölçer:Fotoğraf makinesinde, doğru diyafram açıklığı ve örtücü hızını belirleyebilmek için var olan ışığı devam

terimler Işılrenkseme:Güneş ışığına bırakıldıklarında kimi maddelerin renk değişimine uğraması. devam

terimler Işın:Işığın yayılma yollarını ya da dalganın yayılma doğrultusunu gösteren kuramsal çizgilere verilen a devam

terimler İç ışık:Fotoğraf kağıdına negatif görüntüyü pozlayan, agrandisör aygıtının ışığı. / Video görüntüsünün mon devam

terimler İç Yansıma:Fotoğrafın oluşmasına katkıda bulunmayan ve ışık lekeleri oluşturarak kontrastın (Zıtlık, Tezat, K devam

terimler İğne deliği fotoğraf makinesi:Dört tarafı kapalı, içine ışık sızdırmayan, objektif yerine iğne deliği olan fotoğraf makinesi. İğ devam

terimler İkinci banyo (fixation):Saptama banyosu yerine yaygın ve yanlış olarak kullanılan bir terimdir. Aslında kimyasal işlem ola devam

terimler İmge:Olay, kişi ya da nesnelerin zihinde beliren görüntüleri. Daha önce algılanan nesne ve olayların zi devam

DİĞER SAYFALAR:

Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 672

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın