Eğitim Sitesi

Fen Adamları Nedir? Fen Adamları Hakkında Kısaca Bilgi

Fen Adamları Terimi Hakkında Bilgiler

Fen AdamlarıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Fen Adamları:
Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre; ustalık belgesine sahip olan elemanlar.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Yer Altı Su Düzeyi: Taban yatağında biriken yer altı suyunun düzeyi. devam et

  box Liyakat: İnsanların görevlerini başarı ile yapabilme yeterliliği. devam et

  box Vizite: Gelir, Kazanç, İrat, Kazanım. devam et

  box Lebiderya: Kesintisiz deniz manzaralı daire. devam et

  box Akreditasyon: Belli kriterleri sağlarlık, denklik hakkında bilirkişi ve kurumlarca verilen belge. devam et

  box Resmi Yapı: Genel, katma, özel bütçeli idarelerce sermayesinin yarısından fazlası bu kurum veya idarelerce karşılanan kurumlara ait olan ve kamu hizmetine tahsis devam et

  box Alacaklı Amme İdaresi: Alacaklı olan devlet, vilayet hususi idareleri ve belediyeler. devam et

  box Hidrografik - Oşinografik Değerler: Deniz, nehir, göl ve diğer bütün sularda, bunların kıyı şeridinde; seyir güvenliği ve kolaylığı için ölçülmüş bütün değerler ile deniz ve denizle tema devam et