Eğitim Sitesi

Entüisyonizm (Sezgicilik) Nedir? Entüisyonizm (Sezgicilik) Hakkında Kısaca Bilgi

Entüisyonizm (Sezgicilik) Terimi Hakkında Bilgiler

Entüisyonizm (Sezgicilik)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Entüisyonizm (Sezgicilik):
Kesin ve değişmez bilgilere sezgi aracılığı ile ulaşılabileceğini savunan akım enstüisyonizmdir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Doğruluk Çizelgesi: Bir bileşik önermenin doğruluk değerini, bileşenlerin doğruluk değerlerinin fonksiyonu olarak belirleyen çizelge. devam et

  box Platform: Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü. devam et

  box Y-ekseni: Bir grafiğin dikey ekseni. Bağımlı değişkenin değerleri bu eksen üzerinde gösterilir. devam et

  box Klinik Psikolojisi: Davranış bozukluklarının tanı (teşhis) ve tedavileri ile ilgilenir. Zeka, kişilik, akıl sağlığı sorunları olan, bu yüzden çevreye uyum zorluğu çeken i devam et

  box Mübadele: Değişim. devam et

  box Uslamlama: Varılan yargının doğruluk ya da yanlışlığına bakmadan, yargılamada mantık biçimleri ve ilişkilerine öncelik vererek düşünme, usa vurma. Çıkarsama. devam et

  box Asilzade: Soylu. devam et

  box Kompülsiyon: Davranışlarda ortaya çıkan takıntılardır. Örneğin, yoldaki çizgilere, karelere basarak yürümek kompülsif bir davranıştır. devam et