Eğitim Sitesi

Entüisyonizm (Sezgicilik) Nedir? Entüisyonizm (Sezgicilik) Hakkında Kısaca Bilgi

Entüisyonizm (Sezgicilik) Terimi Hakkında Bilgiler

Entüisyonizm (Sezgicilik)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Entüisyonizm (Sezgicilik):
Kesin ve değişmez bilgilere sezgi aracılığı ile ulaşılabileceğini savunan akım enstüisyonizmdir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Zorla Kültürleme: Yabancı bir kültürün baskısı yoluyla kültür değişmesinin sağlanması. devam et

  box Epiküryen: Dünyevi hazlara aşırı düşkünlük. (Epikürcü ahlak anlayışı.) devam et

  box Mekan Algısı: Gözleyenin, belirli bir nesnenin yön, büyüklük, biçim, uzaklık gibi özellikleri üzerine duyu organları yoluyla edindiği algıya denir. devam et

  box Deneycilik (empirizm): Bilginin kaynağının yalnızca deney olduğunu öne süren yaklaşım. devam et

  box Yeni olguculuk (neopozitivizm): Matematiğin ve mantığın düşünme yöntemleriyle felsefeye güvenilir yeni bir temel sağlama çabası. devam et

  box Mantık Bilimi: Doğru düşünmenin yolunu ve yöntemini konu alan bilim. devam et

  box Nihilizm (Hiççilik): Nihilizme göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar. Ancak daha genel bakıldığında nihiliz devam et

  box Meşrep: Yaradılış, huy, karakter, mizaç, davranış biçimi. devam et