Eğitim Sitesi

En büyük ortak bölen (E.B.O.B.) Nedir? En büyük ortak bölen (E.B.O.B.) Hakkında Kısaca Bilgi

En büyük ortak bölen (E.B.O.B.) Terimi Hakkında Bilgiler

En büyük ortak bölen (E.B.O.B.)Matematik-Geometri Terimi Olarak En büyük ortak bölen (E.B.O.B.):
İki veya daha fazla sayma sayısının ortak bölenleri arasında en büyük olanına, bu sayıların en büyük ortak böleni denir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Geniş Açılı Üçgen: Bir açısı geniş açı(90°den büyük) olan üçgene denir. devam et

  box Kare Prizma: Tabanları kare olan prizmalara kare prizma denir. devam et

  box Cisim köşegeni: Bir prizmada tabanlardan birinde bulunan köşeyi, diğer tabana ait köşeye birleştiren doğru parçası. devam et

  box Rasyonel Sayılar Kümesi: Sayılamayacak kadar çok olan rasyonel sayıların tamamının oluşturduğu kümeye, rasyonel sayılar kümesi denir. devam et

  box Serpme Grafiği: İki veri kümesine ait verilerin sıralı ikililer hâlinde koordinat düzleminde gösterilmesiyle elde edilen grafik. devam et

  box Karşılaştırma: Birden fazla sayıyı, ondalık kesri büyüklük, küçüklük veya eşitlik yönünden inceleme. devam et

  box Kesir Sayıları: Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri, ve bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları denir. devam et

  box Rasyonel Denklem: P(x) ile Q(x), sıfır polinomundan farklı iki polinom ise P(x) / Q(x)= 0 denklemi. devam et