Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eklenti Nedir? Eklenti Hakkında Kısaca Bilgi

Eklenti Terimi Hakkında Bilgiler

EklentiHukuk Terimi Olarak Eklenti:
Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.

 

EklentiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Eklenti:
Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tenbih: uyarma; uyarı devam et

  box Zâhire: Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam et

  box Tevkifat: Kesinti devam et

  box Gizlilik dereceli birim ve kısım: Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam sıralaması. devam et

  box Taayyün: tayin olunma; belli olma; belirme devam et

  box Bâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce devam et

  box Ön sözleşme: gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi devam et

  box Akideyn: her akitte akdi yapan iki taraf devam et