Eğitim Sitesi

Eklenti Nedir? Eklenti Hakkında Kısaca Bilgi

Eklenti Terimi Hakkında Bilgiler

EklentiHukuk Terimi Olarak Eklenti:
Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.

 

EklentiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Eklenti:
Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hasebiyle: yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle devam et

  box Mutavassıt: aracı; aracılık eden; vasıta olan devam et

  box Adli Sicil Kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt. devam et

  box İstihlâk: Tüketim; kullanarak bitirme devam et

  box Cürmiyet: suç hali; suçluluk devam et

  box Şark: Doğu devam et

  box Adem-i Merkeziyet: Yerinden yönetim. devam et

  box Bedihî: açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen devam et