Eğitim Sitesi

Eklenti Nedir? Eklenti Hakkında Kısaca Bilgi

Eklenti Terimi Hakkında Bilgiler

EklentiHukuk Terimi Olarak Eklenti:
Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.

 

EklentiEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Eklenti:
Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box İktisat Vekâleti: Ekonomi Bakanlığı devam et

  box Tapu Kütüğü: Bir taşınmazın üstündeki hak ve yükümlülüklerin yazıldığı resmi kütük, tapu sicili. devam et

  box Arz: sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe) devam et

  box Takyidat: Sınırlama, kısıtlama. devam et

  box İstinad: Dayanma; senet, delil sayma devam et

  box İfraz: Arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme devam et

  box Mazbut: Düzenli, düzgün, beğenilen. Ele geçirilmiş, zaptedilmiş. devam et

  box Muâhede: antlaşma; karşılıklı ant içme devam et