Eğitim Sitesi

Ecnebi Nedir? Ecnebi Hakkında Kısaca Bilgi

Ecnebi Terimi Hakkında Bilgiler

Ecnebiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Ecnebi:
Yabancı, daha çok Batılıları anlatır.

 

EcnebiTarih Terimi Olarak Ecnebi:
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı.

 

EcnebîHukuk Terimi Olarak Ecnebî:
yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Totaliter: Demokratik halk ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olma devam et

  box Komite: Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk. Alt kurul. devam et

  box Baro: Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu. devam et

  box İstihkâm: Düşman saldırısını karşılayıp savmak ve durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer. devam et

  box Boraks: Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu. devam et

  box Patrik: Yunan Ortodoks ve Doğu kiliselerinin başkanlarına verilen ad. (Bunun iş gördüğü yere Patrikhane denir). devam et

  box Padişah: Osmanlı Devleti'nde devlet başkanının adı (Sultan, Hakan). devam et

  box Erbab (Erbap): Usta. İşinin Ehli. devam et