Eğitim Sitesi

Divâni Kırması Nedir? Divâni Kırması Hakkında Kısaca Bilgi

Divâni Kırması Terimi Hakkında Bilgiler

Divâni KırmasıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Divâni Kırması:
Divanî île rik'anın birleşmesinden meydana gelen bir yazı çeşididir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Celi-Nüvis: Celî yazıyı güzel yazan sanatçı; büyük yazı yazan. devam et

  box Rubu': Büyük boy kâğıdın dörde bölünmesiyle meydana getirilen eski yazma kitaplara verilen ad. devam et

  box Tuğra: Osmanlı devrinde, tahtta bulunan padişahın adına çekilen "tuğra", padişahla birlikte babasının adını ve daima muzaffer olmasını dileyen bir duayı ihti devam et

  box Sandık: Sanatkârların vaktiyle yangınlarda her şeyden önce nakletmeleri icap ettiğinden bütün kıymetli âletler, örneklerin ve kalıplarının durduğu sandıklardı devam et

  box Dendan: 1- Farsça'da «diş» demektir. Eski yazıda sin ( س ) harfinin dişlerine ve yazıda buna benzer bir, iki ve üç harfin yan yana gelmesiyle meydana g devam et

  box Altun Cedvel: Altun ezmeğe mahsus tabaklara da her ne kadar altun tabağı denilirse de bunlar büyük kıtadadır. Mertebânî tabak denir. Ayrıca bunlarda ezilip ufak ve devam et

  box Ta'lik Hat (Talik Hat): 9. Hicrî asırda şarkta icat olunmuş bir yazı şeklidir. Türkler bunda da ileri giderek kolaylıkla ayrılabilen bir Türk ta'lîki üslûbunu tasarlamışlardı devam et

  box Murakka: 1- Hattatların ayrı ayrı kâğıtlara yazdığı ve bir araya toplanarak mecmua hâline getirilen meşk ve yazılara verilen ad. Hattatların meşknamesi. Bunlar devam et