eğitim sitesi
21 Ekim 2016 Cuma

Divan-ı Hümayun (Divan) Nedir? Divan-ı Hümayun (Divan) Hakkında Kısa Bilgi

Divan-ı Hümayun (Divan)Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Divan-ı Hümayun (Divan) :
Osmanlılarda devletin önemli işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruldur. Divan bir danışma organıdır, yani son söz padişaha aittir. Divan’ın başkanı padişahtı. Divan’a Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nden itibaren sadrazamlar (Veziriazam) başkanlık etmiştir. Divan Orhan Bey döneminde kurulmuş, II. Mahmut tarafından kaldırılarak yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur. Divan bugünkü Bakanlar Kurulu gibi çalışırdı.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri :