Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerFıtrat: 1. Yokken var etme, yaratma. 2. İnsanın yaratılıştan sahip olduğu fiziki özellikler. 3. İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, huy,

  terimlerFıtri: Doğuştan.

  terimlerFicar Savaşı: Haram aylarda yapılan savaşa denir.

  terimlerFicar Savaşları: Araplar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmazlardı. Bu aylarda savaş olursa bu savaşlara ficar savaşları denirdi.

  terimlerFidye: 1- Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken

  terimlerFil Suresi: Kâbeyi yıkmak için gelen Ebrehe ve ordusunun Ebâbil kuşları ile yok oluşundan bahseden sûre.

  terimlerFiravun: Eski Mısır krallarına verilen unvan.

  terimlerFirdevs: 1- İçinde her çeşit ağacın, özellikle üzüm bağlarının bulunduğu bahçe. 2- Arşın altında bulunan cennetin ortası, en yüksek ve de

  terimlerFirdevs Cenneti: Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi.

  terimlerFisebilillah: Allah yolunda. Bir işin karşılıksız, sâdece Allahü teâlânın rızâsı için yapıldığını ifâde eden bir tâbir.

  terimlerFitne: İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.

  terimlerFitre(Sadaka-i Fitr): 1- Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermele

  terimlerFonetik: Ses bilgisi, sese dayanan, sesle ilgili.

  terimlerFurkan: Furkân, Kur’an-ı Kerim’in diğer bir adıdır. Bu isim aynı zamanda Tevrat için de kullanılmıştır. Furkân kelime olarak iyiyi kötüden, do

  terimlerGaflet: Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık.

  terimlerGanimet: Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.

  terimlerGasil: Sözlükte yıkama anlamına gelen gasil kelimesi, dini terminolojide daha çok cenazenin yıkanması anlamında kullanılmaktadır. Ölen bir Müslü

  terimlerGasilhane: Cenazenin yıkandığı yer.

  terimlerGassal: Ölü yıkayıcısıdır.

  terimlerGayb: Göz önünde olmayan, gizli olan, tam olarak bilinemeyen, his ve aklın ötesinde kalan, insan tarafından kavranamayan, manevi âlem.

  terimlerGayr-ı müekked sünnet: Peygamberimizin zaman zaman kılmadığı nafile namazlar.

  terimlerGayr-i meşru: İslâmiyet'e uygun olmayan iş ve hareketler.

  terimlerGayri Müslim: Müslüman olmayan.

  terimlerGazaba uğramak: Bir kimsenin öfkesine maruz kalmak.

  terimlerGazi: 1. Hiçbir dünya menfaati gözetmeden, din için vatan için düşmanla savaşan ve savaştan sağ olarak geri dönenler. 2. Müslümanlıkta dü

  terimlerGazve: 1- Arap kabileleri arasında yapılan savaş. 2- Din uğruna yapılan savaş.

  terimlerGazvetülüsre: Zor savaş manasında, Tebûk Savaşı'na verilen ad.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1431

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın