Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Fazilet:1- Ahlaki görevleri yerine getirerek kişinin olgun ve yüksek bir ahlaka sahip olması, iyi huylarla devam

terimler Fecir:1- Sabaha karşı güneş doğmadan önce, ufkun doğusunda görülen aydınlık, tan yerinin ağarması. 2- devam

terimler Fecr-i Kâzib:Birinci fecir, sabah ezanına yakın doğuda dikey şekilde görülen ağarma. devam

terimler Fecr-i Sadık:İkinci fecir, birinci fecirden sonra ufukta yatay şekilde görülen ağarma. Bununla sabah namazının devam

terimler Felaket:Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela. devam

terimler Fem-i muhsin:Kur'an'ı doğru ve güzel okuyan mâhir (usta) okuyucu. devam

terimler Fenâ Fillah:Kalbin yalnız Allahü teâlâyı sevmesi, O'nun beğendiği şeylerde fâni olmak yâni O'nun sevdiklerini devam

terimler Feragat:Vazgeçmek. devam

terimler Feraiz İlmi:Mîrâs hukûkunun klâsik İslâm hukûk literatüründeki adıdır. devam

terimler Fergani:Dokuzuncu yüzyılda yaşamış, ekliptik eğimi ve Güneşin de kendine göre hareketli olduğunu keşfeden devam

terimler Fesahat:Açık ve düzgün konuşma. devam

terimler Fetanet:1- Peygamberlerin çok akıllı ve zeki kimseler olmalarıdır. 2- Zihin açıklığı, anlayışlık. devam

terimler Fetva:1. Şer'î hükümlerde müçtehidin belirttiği görüş. Herhangi bir işin dîne (İslâmiyet'e) uygun olup o devam

terimler Fevat:Sözlükte yitirmek, zamanını kaçırmak anlamlarına gelen "fevat", süresi içinde Arafat vakfesine yet devam

terimler Fey-i Zeval:Yere dikilen çıtanın güneş tam tepedeyken yere düşen gölgesinin uzunluğuna fey-i zevâl denir. devam

terimler Feyiz:1- Verimlilik, gürlük, ongunluk. 2- Akma, taşma, taşıp çoğalma. 3- İçten gelen sevgi ve sa devam

terimler Feyz:Verimlilik, bolluk, bereket. Artma, çoğalma. İlerleme, kültürel gelişme. devam

terimler Fıkıh:1- Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir. 2- Dinde yapılması ve s devam

terimler Fırka-i dâlle:Sapık inançta olanlardır. devam

terimler Fırka-i Naciye:1-Ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayrılmayan Müslümanlar. 2-Cehennem'den kurtulacağı bildirilen f devam

terimler Fıtır Sadakası - Fitre:Ramazan ayını yaşama, onun ecrine kavuşmanın şükran borcu olarak en geç bayram namazından önce ver devam

terimler Fıtır Sadakası (Fitre):Ramazan ayını yaşama, onun ecrine kavuşmanın şükran borcu olarak en geç bayram namazından önce ver devam

terimler Fıtrat:1. Yokken var etme, yaratma. 2. İnsanın yaratılıştan sahip olduğu fiziki özellikler. 3. İn devam

terimler Fıtri:Doğuştan. devam

terimler Ficar Savaşı:Haram aylarda yapılan savaşa denir. devam

terimler Ficar Savaşları:Araplar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmazlardı. Bu aylarda savaş olursa devam

terimler Fidye:1- Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin ol devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın