eğitim sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerFazilet: 1- Ahlaki görevleri yerine getirerek kişinin olgun ve yüksek bir ahlaka sahip olması, iyi huylarla ruhunu güzelleştirmesi, üstünlük, iyi ahl

  terimlerFecir: 1- Sabaha karşı güneş doğmadan önce, ufkun doğusunda görülen aydınlık, tan yerinin ağarması. 2- Gece ile gündüzü birbirinden ayıra

  terimlerFecr-i Kâzib: Birinci fecir, sabah ezanına yakın doğuda dikey şekilde görülen ağarma.

  terimlerFecr-i Sadık: İkinci fecir, birinci fecirden sonra ufukta yatay şekilde görülen ağarma. Bununla sabah namazının vakti girmiş olur.

  terimlerFelaket: Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, bela.

  terimlerFem-i muhsin: Kur'an'ı doğru ve güzel okuyan mâhir (usta) okuyucu.

  terimlerFenâ Fillah: Kalbin yalnız Allahü teâlâyı sevmesi, O'nun beğendiği şeylerde fâni olmak yâni O'nun sevdiklerini sevmek O'nun sevdiklerini kendi için sevg

  terimlerFeragat: Vazgeçmek.

  terimlerFeraiz İlmi: Mîrâs hukûkunun klâsik İslâm hukûk literatüründeki adıdır.

  terimlerFergani: Dokuzuncu yüzyılda yaşamış, ekliptik eğimi ve Güneşin de kendine göre hareketli olduğunu keşfeden büyük astronomi ve matematik alimidir.

  terimlerFesahat: Açık ve düzgün konuşma.

  terimlerFetanet: 1- Peygamberlerin çok akıllı ve zeki kimseler olmalarıdır. 2- Zihin açıklığı, anlayışlık.

  terimlerFetva: 1. Şer'î hükümlerde müçtehidin belirttiği görüş. Herhangi bir işin dîne (İslâmiyet'e) uygun olup olmadığına dâir müftî tarafından

  terimlerFevat: Sözlükte yitirmek, zamanını kaçırmak anlamlarına gelen "fevat", süresi içinde Arafat vakfesine yetişememek, vakfenin zamanını kaçırmak d

  terimlerFey-i Zeval: Yere dikilen çıtanın güneş tam tepedeyken yere düşen gölgesinin uzunluğuna fey-i zevâl denir.

  terimlerFeyiz: 1- Verimlilik, gürlük, ongunluk. 2- Akma, taşma, taşıp çoğalma. 3- İçten gelen sevgi ve saygı ile Allah'a yönelen kimsenin kalbine

  terimlerFeyz: Verimlilik, bolluk, bereket. Artma, çoğalma. İlerleme, kültürel gelişme.

  terimlerFıkıh: 1- Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir. 2- Dinde yapılması ve sakınılması lâzım gelen işleri bildiren

  terimlerFırka-i dâlle: Sapık inançta olanlardır.

  terimlerFırka-i Naciye: 1-Ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayrılmayan Müslümanlar. 2-Cehennem'den kurtulacağı bildirilen fırka. İslâm dîninde doğru îtikâd üzere

  terimlerFıtır Sadakası - Fitre: Ramazan ayını yaşama, onun ecrine kavuşmanın şükran borcu olarak en geç bayram namazından önce verilmesi gereken vacib olan sadaka, miktarı

  terimlerFıtır Sadakası (Fitre): Ramazan ayını yaşama, onun ecrine kavuşmanın şükran borcu olarak en geç bayram namazından önce verilmesi gereken, vacip olan sadaka, miktar

  terimlerFıtrat: 1. Yokken var etme, yaratma. 2. İnsanın yaratılıştan sahip olduğu fiziki özellikler. 3. İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, huy,

  terimlerFıtri: Doğuştan.

  terimlerFicar Savaşı: Haram aylarda yapılan savaşa denir.

  terimlerFicar Savaşları: Araplar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmazlardı. Bu aylarda savaş olursa bu savaşlara ficar savaşları denirdi.

  terimlerFidye: 1- Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın