Eğitim Sitesi

Dilek Kipi Nedir? Dilek Kipi Hakkında Kısaca Bilgi

Dilek Kipi Terimi Hakkında Bilgiler

Dilek KipiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Dilek Kipi:
Birleşik cümlelerde, temel cümledeki oluş ve kılışın gerçekleşmesini şarta veya dileğe bağlayan yardımcı cümle yükleminin kipi. Bu kip fiil kök ve gövdesine - sa/-se eki getirilerek kurulur. Örnek: Ah bir gelse, sabah olsa da eve gitsek.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Kesir Sayı Sıfatı: Nesnelerin sayıca bir parçasını belirten sıfatlar; tam sayıların bir parçasını, kesirli sayıları gösteren sayı sıfatları. Beşte bir, yüzde yetmiş vb. devam et

  box Öğrenilen Geçmiş Zaman: Duyulan geçmiş zaman. Rivayet, "-miş" ekiyle yapılır. devam et

  box Yer Belirteci: Eylem ve eylemsilerin anlamını yer yönünden belirten zarf türü. devam et

  box Pekiştirme: Çeşitli yöntemlerle bir sözcüğün anlamının güçlendirilmesi. devam et

  box Tekrar Grubu: Bir nesneyi, bir oluş ve kılışı karşılamak üzere; aynı, yakın ya da zıt anlamlı ve eşit görevli iki kelimenin oluşturduğu kelime grubu: gürül gürül, ı devam et

  box Zarf (Belirteç) Tümleci: Yüklemi zaman, durum, miktar, ölçü, yer yön ve soru yönünden gösteren sözcük ya da sözcük öbekleri cümle içinde zarf tümleci görevi yapar. Yükleme yö devam et

  box Kip Kayması: Yüklemin aldığı kiple cümlenin anlam kipinin farklı olması. devam et

  box Duraklama: Duraklamak durumu, eylemsizlik. devam et