Eğitim Sitesi

Devletler Özel Hukuku Nedir? Devletler Özel Hukuku Hakkında Kısaca Bilgi

Devletler Özel Hukuku Terimi Hakkında Bilgiler

Devletler Özel HukukuHukuk Terimi Olarak Devletler Özel Hukuku:
Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan hukuk dalı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Enkaz: bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri devam et

  box Emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar devam et

  box Ehl-i hibre: bilirkişi devam et

  box Mübaşir: Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, evrak getirip götüren görevli, çağrıcı devam et

  box Cins tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte te devam et

  box Temsilci: Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil. devam et

  box İktisat Vekâleti: Ekonomi Bakanlığı devam et

  box Sayıştay: Devlet mallarını kabız ve sarf ve idare ve edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet.Divanı muhasebat devam et